Financiering

Perspectief Herstelbemiddeling richt zich op herstelbemiddeling door het begeleiden van contact en het organiseren van (bewustwording)bijeenkomsten aan zowel daders en slachtoffers, als aan professionals die werken met deze groepen. Perspectief Herstelbemiddeling is een stichting en de inkomsten komen ten goede aan de organisatie.

Onze slachtoffer-daderbemiddelingen worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van een structurele subsidie. De bijeenkomsten vinden plaats op basis van een offerte en facturering. Tot slot bestaat de mogelijkheid om Perspectief Herstelbemiddeling te steunen in de vorm van sponsoring of donaties.

ANBI-status

Heb je belangstelling in het steunen van Perspectief Herstelbemiddeling in het uitvoeren van haar werk of ontwikkelen van bijzondere projecten, neem dan contact met ons op per mail of via 030-2340045. Sinds september 2013 is onze organisatie aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over geld dat wij ontvangen uit subsidies, donaties of nalatenschappen. Wij hebben geen winstoogmerk. Als je geld aan ons schenkt, komt het volledig ten goede aan ons werk. Deze ANBI-status is ook van belang voor donateurs die hun schenking hiermee kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels).

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 41184518. Het fiscaal nummer van Perspectief Herstelbemiddeling is 96.12.634. Spelregels aangaande giften aan ANBI erkende organisaties vind je hier.

Donaties kunnen worden overgemaakt naar het volgende rekeningnummer: NL59 ABNA 0593 2787 55 onder vermelding van 'donatie'.

 

ANBI en fiscaliteit

Meer informatie over onze ANBI status vind je in dit document

Het ingevulde standaardformulier publicatieplicht is ook in te zien. 

Onze jaarstukken (bestuursverslag en jaarrekening) vind je hier:

Onze jaarverslagen lees je op onze website.