Algemene voorwaarden

Wie zijn wij?

Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een misdrijf, een (verkeers-)ongeval of bijvoorbeeld (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zijn. We noemen dit herstelbemiddeling. Door het contact kunnen de betrokkenen zelf een stap zetten in hun herstel. 

Overeenkomst

Je hebt een gebeurtenis meegemaakt waarvoor je graag ondersteuning wilt krijgen van Perspectief Herstelbemiddeling. Op het moment dat we deze ondersteuning geven, is er sprake van een overeenkomst tussen jou en Perspectief Herstelbemiddeling.

In onze Algemene Voorwaarden leggen we uit wat je dan van ons kunt verwachten en hoe wij werken.

  • Onze medewerkers doen er alles aan om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Ons uitgangspunt is dat onze dienstverlening moet aansluiten op uw eigen behoefte en bijdragen aan het herstellen van de gevolgen van de gebeurtenis.
  • Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens.
  • Wij brengen geen kosten in rekening voor onze ondersteuning.

Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk te helpen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn, bespreek dit dan met jouw contactpersoon. Kom je er samen niet uit dan is het mogelijk een klacht in te dienen.

Welke diensten bieden wij?

Wat is voor jou van belang:

Om onze ondersteuning zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, is het belangrijk dat wij goed met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld door belangrijke informatie op tijd met ons te delen en beleefd met elkaar om te gaan. In sommige gevallen kan Perspectief Herstelbemiddeling je geen ondersteuning (meer) bieden, of zijn wij genoodzaakt te stoppen met het bieden van hulp. Dan proberen we je wel advies te geven, of door te verwijzen naar een organisatie die jou misschien wel kan helpen.

In sommige gevallen kunnen wij onze diensten niet verlenen:

  • De situatie. Soms is er sprake van een andere ingrijpende gebeurtenis dan een (mogelijk) strafbaar feit, verkeersongeval of grensoverschrijdend gedrag. En heb je naar aanleiding daarvan behoefte aan contact met de ander. Wij kunnen je hier niet mee helpen omdat wij hiervoor niet de middelen hebben. Wij zullen je, als dat mogelijk is, doorverwijzen naar de juiste instantie.
  • Ongewenst gedrag. Wij kunnen u niet helpen als u zich niet aan de afspraken houdt, of als u zich onbehoorlijk gedraagt.

Privacyreglement

Om goede ondersteuning te bieden, moet Perspectief Herstelbemiddeling gegevens van jou registreren. Zoals je naam, adres, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres. In het Privacyreglement Perspectief Herstelbemiddeling kun je uitgebreid lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Vragen? Wij doen ons uiterste best je op de best mogelijke manier te helpen. Zodat je (een deel van) de gevolgen kunt herstellen van wat er is gebeurd. Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via 030-2340045 of door een e-mail te sturen aan info@perspectiefherstelbemiddeling.nl.

Onze Algemene Voorwaarden kun je ook downloaden:

Algemene Voorwaarden Perspectief Herstelbemiddeling