Organisatie

Perspectief Herstelbemiddeling is een stichting zonder winstoogmerk, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op dit moment zijn er 21 professionele bemiddelaars in dienst bij de organisatie die verspreid over heel Nederland werken. Vanuit het landelijk kantoor in Utrecht werken de directeur, medewerkers van het Aanmeldpunt en een klein aantal stafmedewerkers. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is als hoogste besluitvormingsorgaan verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Perspectief Herstelbemiddeling. Zo gaat het bestuur bijvoorbeeld over de visie en strategie van de organisatie. Ook stuurt het bestuur de directeur aan. Rosa Jansen is voorzitter van de Raad van Bestuur, Edward van der Kruijk is lid van de Raad van Bestuur vanaf 1 januari 2022.

mr R.H.M. Jansen MPA (Rosa) Voorzitter Raad van Bestuur

Rosa Jansen, Voorzitter Raad van Bestuur

drs. E.M. van der Kruijk MBA (Edward) Lid Raad van Bestuur

Edward van der Kruijk

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert de plannen en begrotingen van de Raad van Bestuur. Ook toetst de Raad van Toezicht of die plannen ook echt worden uitgevoerd binnen het budget. Deze Raad heeft 5 leden.

Missie

Verder na een ingrijpende gebeurtenis: contact met de ander helpt.

Een delict, verkeersongeval of seksueel misbruik kan grote (emotionele) impact hebben op de direct betrokkenen. Wij begeleiden en faciliteren contact tussen betrokkenen na zo'n ingrijpende gebeurtenis zodat zij een stap kunnen zetten in de regie op hun eigen herstel en verwerkingsproces. 

Betrokkenen kunnen slachtoffers, nabestaanden, verdachten, daders en veroorzakers zijn, maar ook familieleden en getuigen. Wensen en behoeften van betrokkenen staan tijdens het bemiddelingstraject voorop. Onze professionele  bemiddelaar onderzoekt met iedere deelnemer afzonderlijk wat het contact kan bieden.

Perspectief brengt partijen met elkaar in contact omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen herstel en dat van de ander. We noemen het daarom herstelbemiddeling. Uit ervaring weten we dat herstel een proces is, waar elke fase van het bemiddelingstraject aan bijdraagt. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke voorwaarden.

Tot slot: herstelbemiddeling komt niet alleen de deelnemers ten goede. Ook hun directe omgeving en de samenleving hebben er baat bij. Perspectief doet haar bemiddelingswerk in nauwe samenwerking met organisaties die met betrokkenen in contact komen. Om herstel en herstelgericht werken te bevorderen, verzorgen we naast bemiddeling voorlichtingen en presentaties.

Visie

Perspectief voor de toekomst: herstelbemiddeling op ieders netvlies.

Iedereen kent Perspectief Herstelbemiddeling, weet wat we doen en wat je er aan hebt. We sluiten aan bij de behoeften van betrokkenen en de samenleving. We werken samen met onze partners en zijn experts in herstelrecht en herstelbemiddeling. Vrijwilligheid, meerzijdige partijdigheid en vertrouwelijkheid zijn onze kernbegrippen.

Betrokkenen

Deelnemers staan in de bemiddelingstrajecten van Perspectief altijd centraal. Zij kunnen zichzelf aanmelden of via een professional. We maken ons hard voor de belangen van beide partijen. Zij zijn eigenaar van hun eigen bemiddelingstraject: hun (individuele) wensen en behoeften met betrekking tot vorm, moment en tempo staan voorop. Ze maken, onder begeleiding van de bemiddelaar, afspraken met elkaar over welke informatie gedeeld mag worden. Dit eigenaarschap maakt deelnemers ook medeverantwoordelijk voor een zo goed mogelijk verloop. Het betekent onder meer de bereidheid om te luisteren naar het perspectief van de ander. Onze bemiddelaar onderzoekt samen met de deelnemers de mogelijkheden en begeleidt dit bemiddelingsproces zorgvuldig. Geen mens is hetzelfde, elk traject is uniek. Alleen goed en volledig geïnformeerd kunnen betrokkenen een juiste keuze maken op een voor hen juist moment.

Professionals

Voor professionals zijn we een betrouwbare en zorgvuldige partner, waar zij hun cli├źnten met gerust hart naar doorverwijzen. Ze maken gebruik van onze jarenlange ervaring en vinden ons voor overleg en advies.