Onze werkwijze in stappen

Vanaf de aanmelding gaat een van onze professionele bemiddelaars aan de slag om het contact goed voor te bereiden.

Naast een bemiddelingsgesprek, kun je ook kiezen voor een briefwisseling of een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt dan boodschappen heen en weer. Soms wordt gekozen voor een groepsherstelbijeenkomst waarbij de sociale kring van het slachtoffer en de dader worden betrokken. 

Goed om te weten

  • Bemiddeling is altijd vrijwillig en kosteloos
  • Alle partijen kunnen op elk moment de bemiddeling starten en stopzetten
  • De gesprekken zijn vertrouwelijk
  • De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoeften van beide partijen centraal 

Onze werkwijze in beeld

Bekijk hier de infographic van ons werk in stappen.

Infographic

Een eerste gesprek

Na aanmelding heeft een bemiddelaar met jou een gesprek over de wensen en verwachtingen van het bemiddelingstraject.

Bemiddelaar legt contact met de ander

De bemiddelaar stuurt een brief naar de andere partij. Als deze openstaat voor contact, voert de bemiddelaar ook hier een gesprek over de verwachtingen.

Vorm van contact kiezen

  • Een gezamenlijk gesprek: De bemiddelaar bereidt dit gesprek met beide partijen apart voor en begeleidt het gesprek.
  • Een briefwisseling: De bemiddelaar ondersteunt de deelnemers daarbij.
  • Een pendelbemiddeling: De deelnemers ontmoeten elkaar niet: de bemiddelaar brengt vragen en reacties tussen beide partijen over en weer. 

Afronding

Na het contact beslissen de partijen wat met anderen gedeeld kan worden. In de meeste gevallen is één gesprek voldoende en eindigt daarmee de bemiddeling. Verdere (na)zorg wordt gegeven door betrokken professionals. 

"Dit moment was ontzettend belangrijk voor me. Wat een ontlading!"

"Manon is bij mij betrokken geweest als bemiddelaar. Ik heb het werken met haar als ontzettend prettig ervaren en ik kon mijzelf zijn wanneer ik het even lastig had. Haar professionele en tegelijkertijd warme houding maakte dat ik me veilig heb gevoeld in een ingewikkelde zaak zoals die van mij.

Uiteindelijk heb ik de dader van het seksuele geweld in de ogen durven aankijken en heb ik hem verteld middels een brief, wat de impact op mijn leven is geweest sindsdien. Ik heb 16 jaar (!) naar dit moment toegewerkt en heel veel innerlijk werk gedaan. Dit moment was dan ook ontzettend belangrijk voor me. Wat een ontlading! Ik ben Manon en Perspectief Herstelbemiddeling voor altijd dankbaar voor het mede mogelijk maken van dit gesprek. Dat er zoveel mogelijkheden schuilen in situaties waar soms geen weg uit lijkt te zijn, heeft Manon mij helpen inzien. Wat een fijne steun!"

Feline, (voormalig) slachtoffer van seksueel geweld

Lees haar ervaringsverhaal.