Privacyreglement

Voor Perspectief Herstelbemiddeling zijn kwaliteit en integriteit van de bemiddelaar en vertrouwelijkheid van de informatie waarmee zij werkt van groot belang. Je hebt recht op een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarom hecht Perspectief Herstelbemiddeling veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Perspectief Herstelbemiddeling verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen (slachtoffers, daders, veroorzakers, getuigen en andere betrokkenen) die gebruik maken van de dienstverlening van Perspectief Herstelbemiddeling. Dit doen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Privacyreglement

In ons privacyreglement lees je meer over:

  • waarom wij en op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken;
  • van wie en welke persoonsgegevens wij bewaren;
  • welke rechten je hebt;
  • bij wie je terecht kunt met vragen of klachten.

Geheimhouding

Medewerkers van Perspectief Herstelbemiddeling zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Alle medewerkers van Perspectief Herstelbemiddeling zijn op basis van een overeenkomst met Perspectief Herstelbemiddeling verplicht tot geheimhouding.

Bewaren gegevens

Perspectief Herstelbemiddeling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In de regel bewaart Perspectief Herstelbemiddeling jouw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na afsluiting van de dienstverlening.

Vragen of klachten

Heb je een vraag over je privacy? Mail dan je vragen en opmerkingen. Heb je een klacht? Lees dan verder in ons klachtenreglement privacy over de procedure.

Je dossier inzien

Wil je je dossier bekijken of een wijziging doorgeven? Mail dan je verzoek.