Kwaliteit

Perspectief Herstelbemiddeling vindt de kwaliteit van de bemiddelingen belangrijk. Wij spannen ons doorlopend in om te zorgen dat het werk zo goed mogelijk wordt gedaan en onze cliënten de beste dienstverlening krijgen. Dit doen wij op verschillende manieren.

Kwaliteitsborging van bemiddelingen

Werkbeschrijvingen

Wij werken volgens een beproefde en vastgelegde methode. Het bemiddelingsproces is stapsgewijs beschreven en er zijn richtlijnen, gedragsregels en protocollen beschikbaar. Alle documenten worden regelmatig geactualiseerd. Hierdoor leveren wij uniforme en voorspelbare dienstverlening op basis van de meest recente inzichten.

Opleiden bemiddelaars

De selectie- en aannameprocedure van bemiddelaars kent hoge eisen. Daarnaast volgen alle bemiddelaars na indiensttreding de basisopleiding Herstelbemiddeling. Deze is gericht op het paraat hebben van de juiste kennis en het ontwikkelen van bemiddelingsvaardigheden. Na het succesvol afronden van de basisopleiding Herstelbemiddeling ontvangt de bemiddelaar een licentie. Deze wordt jaarlijks verlengd als de bemiddelaar voldoet aan de licentie-eisen (voldoende bemiddelingen, verplichte opleiding, en intervisie gedaan).

Kwaliteit bewaken

In de dagelijkse praktijk monitoren werkbegeleiders het werk van de bemiddelaars. En met behulp van een vaste gesprekscyclus zorgen we dat inzichtelijk blijft hoe het met alle individuele medewerkers gaat.

De tevredenheid van onze cliënten en verwijzers houden we goed in de gaten door ze frequent te vragen naar hun ervaringen. Onze laagdrempelige klachtenprocedure draagt ook bij aan een goed zicht op kwaliteit.

Onderzoekspartner

We laten regelmatig (wetenschappelijk) onderzoek uitvoeren of nemen deel aan onderzoeken die door andere netwerkpartners zijn geïnitieerd. Met onder andere de vakgroep Psychologie van Conflict, risico en Veiligheid van de Universiteit Twente bestaat al een jarenlange nauwe samenwerking. Wij faciliteren onderzoekers door ze waarnemingen vanuit de praktijk beschikbaar te stellen, die zij vervolgens met behulp van (wetenschappelijke) onderzoeksmethodes om zetten in nieuwe kennis en inzichten.