Klachten

Wij willen mensen zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Lees hier wat je dan kunt doen.

Je hebt een klacht

Probeer de klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een gesprek kan een probleem vaak al oplossen. Als dat niet mogelijk is, dan kun je een officiële klacht indienen.

Klachtenreglement

Wij nemen elke klacht zeer serieus. We willen weten wat er aan de hand is zodat wij jou (alsnog) beter kunnen helpen, of kunnen leren van de klacht. 

Bekijk hier ons Klachtenreglement.

Als je niet tevreden bent

Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kun je je klacht aan een onafhankelijke klachtencommissie sturen. Je kunt je klacht schriftelijk indienen via e-mail of door het versturen van een brief naar onderstaand adres. Vermeld hierbij in ieder geval: naam, contactgegevens en de naam van de medewerker over wie je een klacht hebt.

Klachtencommissie Perspectief Herstelbemiddeling
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 14208 
3508 SH Utrecht   

of via e-mailadres: klachtencommissie@perspectiefherstelbemiddeling.nl

Wat gebeurt er met je klacht?

Jouw klacht wordt voorgelegd aan onze directeur, als die de klacht nog niet kent. Deze onderzoekt de klacht en zoekt naar een oplossing waarin jij je kunt vinden. Ben je tevreden met de oplossing van de directeur, dan is de klacht afgehandeld. Als de klacht al met de directeur is besproken en er is geen bevredigende oplossing gevonden, dan wordt de klacht aan de Klachtencommissie voorgelegd. De ambtelijk secretaris houdt je tijdens de procedure op de hoogte van de ontwikkelingen.

Klachtencommissie

De klachtencommissie van Perspectief Herstelbemiddeling bestaat uit drie onafhankelijke leden:

  • Mevr. mr. K.G.F. van der Kraats, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland.
  • Dhr. mr. S.G.H. van Krugten, zaakregisseur bij het CJIB/AICE
  • Mevr. M. Stuyt, relatie- en gezinstherapeut