Voorlichtingen, presentaties en materiaal

Onze werkthema’s staan centraal in elke voorlichting en presentatie: slachtoffers, daders, schuld en schaamte, herstel en herstelbemiddeling.

Voorlichting op locatie

Voorlichting of workshop

Organisaties die werken met (één van) onze doelgroepen, kunnen voor hun medewerkers een kosteloze voorlichting aanvragen. Getrainde bemiddelaars vertellen graag meer over hun werkervaringen, het nut van onze werkwijze en hun functie.

Interactieve presentatie

Voor congressen, seminars en bijeenkomsten maken wij in overleg een (interactieve) presentatie. Speciaal om grotere groep mensen in korte tijd kennis laten maken met onze werkthema’s.

Speciaal voor daders/slachtoffers

Wij geven ook voorlichting aan slachtoffers en daders/verdachten, bijvoorbeeld aan lotgenotengroepen of groepen die in detentie zijn.

Aanvragen



We bespreken graag jouw wensen: neem contact op met onze communicatieadviseur.

Telefoon: 030 - 234 0045

E-mail: communicatie@perspectiefherstelbemiddeling.nl

Folders en posters

De volgende folders kunnen professionals en hulpverleners uitdelen aan of verspreiden onder hun clïënten:

De folders kunnen via de link worden gedownload en via mail worden gedeeld of op websites of intranet worden geplaatst. De folders zijn bovendien gratis te bestellen; vermeld in je mail om welke folder het gaat, het gewenste aantal en het verzendadres.

Naast folders zijn er ook 2 verschillende posters beschikbaar: een poster voor daderorganisaties en een voor slachtofferorganisaties. Ook de posters zijn gratis te bestellen. Stuur ons een mail met de gewenste poster, het aantal en het verzendadres. 

Infographics

Tips voor professionals

Tips en signalen

Speciaal voor professionals die werken met betrokkenen bij een misdrijf maakten we een infographic met tips om herstelbemiddeling met een cliënt bespreekbaar te maken.

Download het overzicht hier.

verkeersongeval

Tips voor professionals - verkeer

Voor professionals die te maken hebben met betrokkenen na een verkeersongeval maakten we deze infographic met tips om contact bespreekbaar te maken. 

Bekijk de infographic. 

Infographic Herstelbemiddeling voor gedetineerden

Gedetineerden

In samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakten we een speciale infographic over herstelbemiddeling voor gedetineerden, met op één zijde illustraties en op de andere zijde tekstuele uitleg. 

Download deze infographic.