Onderzoek

Helpt het nu echt? Perspectief heeft in samenwerking met de wetenschap onderzoek gedaan naar de impact van herstelbemiddeling.

Uit diverse (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat deelnemers aan herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. 

Contact met de ander geeft gelegenheid om vragen te stellen en antwoorden te krijgen, draagt bij aan het normaliseren van het beeld van de ander, en zorgt dat mensen weer in hun kracht komen. 

Slachtoffers die hebben deelgenomen aan een herstelbemiddeling, geven aan dat ze antwoorden op vragen hebben gekregen, dat het beeld van de ander weer normaal is geworden en dat ze weer in hun kracht zijn gekomen. Dit zorgt ervoor dat boosheid en angst afnemen.

Daders blijken door de bemiddeling meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor slachtoffers en daardoor meer sympathie voor hen te voelen, meer verantwoording te nemen en zich te schamen voor zijn of haar gedrag. Ze geven aan dat ze opluchting ervaren en geraakt worden door het verhaal van de ander. Dit draagt positief bij aan de kans op recidive. 

Onderzoekspartners

We laten regelmatig (wetenschappelijk) onderzoek uitvoeren of nemen deel aan onderzoeken die door andere netwerkpartners zijn geïnitieerd.

Wij faciliteren onderzoekers door ze waarnemingen vanuit de praktijk beschikbaar te stellen, die zij vervolgens met behulp van (wetenschappelijke) onderzoeksmethodes omzetten in nieuwe kennis en inzichten.