Onderzoek

Helpt het nu echt? Perspectief heeft in samenwerking met de wetenschap onderzoek gedaan naar de impact van herstelbemiddeling.

Uit diverse onderzoeken in de afgelopen 10 jaar blijkt dat slachtoffers en daders die hebben deelgenomen aan herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. Slachtoffers die hebben deelgenomen aan een herstelbemiddeling, geven aan dat ze antwoorden op vragen hebben gekregen, dat het beeld van de dader weer normaal is geworden en dat ze weer in hun kracht zijn gekomen. Dit zorgt ervoor dat boosheid en angst bij een slachtoffer afneemt.

De dader blijkt door de bemiddeling meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor slachtoffers en daardoor meer sympathie voor het slachtoffer te voelen, meer verantwoording te nemen en zicht te schamen voor zijn of haar gedrag. Daders die hebben deelgenomen, geven aan dat ze opluchting ervaren en geraakt worden door het verhaal van het slachtoffer.

Ruim 85% van alle slachtoffers en daders die een bemiddeling zijn aangegaan, is tevreden tot zeer tevreden over het verloop ervan.

Onderzoekspartner

We laten regelmatig (wetenschappelijk) onderzoek uitvoeren of nemen deel aan onderzoeken die door andere netwerkpartners zijn geïnitieerd. Met onder andere de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid van de Universiteit Twente bestaat al een jarenlange nauwe samenwerking. Wij faciliteren onderzoekers door ze waarnemingen vanuit de praktijk beschikbaar te stellen, die zij vervolgens met behulp van (wetenschappelijke) onderzoeksmethodes omzetten in nieuwe kennis en inzichten.