Afbeeldingen meldingen na seksueel misbruik

Onderzoek van start naar effect van herstelbemiddeling

06/11/2023

Om te onderzoeken wat het effect van het deelnemen aan herstelbemiddeling is, start binnenkort een onderzoek door onderzoeksinstituut NSCR. Het onderzoek meet op verschillende momenten en zal twee jaar gaan duren.

Dat contact tussen een slachtoffer en dader voor opluchting zorgt, en de betrokkenen helpt om zelf een stap te zetten in hun verwerkingsproces, zien onze bemiddelaars elke dag. Door wetenschappelijk onderzoek weten we al dat bij slachtoffers vaak gevoelens van angst en boosheid afnemen na contact en daders minder vaak opnieuw de fout ingaan. Omdat we nog veel meer willen weten starten we binnenkort een nieuw onderzoek. We zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe het na langere tijd met de slachtoffers en daders gaat. En hoe kijken deelnemers terug op hun gesprek met een bemiddelaar als het niet lukt om in contact te treden met de ander?  

Het onderzoek wordt op verzoek van Perspectief uitgevoerd door het wetenschappelijke onderzoeksinstituut NSCR. Deelnemers worden gevraagd op verschillende momenten online een vragenlijst in te vullen. Aan het begin van het bemiddelingstraject, na het contactmoment en zes maanden later. Ook mensen die niet in contact komen met de andere partij, worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Zo kan het verschil gemeten worden wanneer men deelneemt aan bemiddeling en niet. 

De deelnemers krijgen geen beloning voor deelname aan het onderzoek. Deelname zorgt er wel voor dat dit onderzoek gebruikt kan worden om aanbevelingen te doen voor toekomstige verbeteringen van vormen van bemiddeling. 

Vragen over het onderzoek
Wie vragen heeft over het onderzoek kan contact opnemen met de hoofdonderzoeker Alice Bosma via a.bosma@perspectiefherstelbemiddeling.nl. Of met Perspectief Herstelbemiddeling via info@perspectiefherstelbemiddeling.nl