Julie Koch, herstelconsulent

Herstelconsulent Julie: "Het was een heel bijzonder bemiddelingstraject"

13-05-2020

Voormalig herstelconsulent Julie Koch was werkzaam in PI Nieuwersluis. Vanuit de cursus Puinruimen verwees zij gedetineerden regelmatig naar Perspectief Herstelbemiddeling. 

Zo meldde zij ook Naïma aan, die een bemiddelingstraject startte bij Perspectief. Bemiddelaar Silvia begeleidde het traject van Naïma en slachtoffer Kristien. In de video vertelt zij over wat ze tijdens het bemiddelingsproces zag gebeuren. Ook komt Julie aan het woord. "Ik was erg geraakt door het verhaal van Kristien. Dat is zo anders dan wij denken dat slachtoffers aankijken tegen daders." 

 

Bekijk ook de film waarin Kristien en Naïma vertellen over het bemiddelingstraject.