Leden Raad van Toezicht

Er zitten 5 mensen in de Raad van Toezicht van Perspectief Herstelbemiddeling. Zij controleren de plannen en begrotingen van de Raad van Bestuur. Ook toetst de Raad van Toezicht of die plannen ook echt worden uitgevoerd binnen het budget.

L. Verbeek (Leen) - voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Commissaris van de Koning provincie Flevoland

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Doyen van de Kring van commissarissen van de Koning
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
 • Voorzitter Algemeen bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa te Straatsburg
 • Voorzitter van de Monitoring Committee van de Raad van Europa
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW)
 • Aandeelhouder van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (ROM Flevoland)

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties:

 • Voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Voorzitter Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA
 • Mede-oprichter voorzitter International Tree Fund (plattelandsprojecten voornamelijk in Latijns Amerika)
 • Lid Comité van Aanbeveling Respijthuis
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Streekfonds Flevoland

Ing. W.H. (Wim Henk) Steenpoorte EMIM - Lid

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Vereende
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Intersolve
 • Lid Bestuur Pensioenfonds PostNL, lid commissie Financiën
 • Adviseur Pensioenfonds ABNAMRO, lid commissie Financiën en Pensioenbeleid
 • Voorzitter SIVI Bestuur (Standaardisatie Instituut voor de Financiële Dienstverlening)

dr. C.C. Exterkate (Cecile) - Lid

Hoofdfunctie: 

 • Manager Health Shell International

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Dichterbij
 • Vertrouwenspersoon Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) 

drs. V.G. Moolenaar (Vincent) - Lid

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Deloitte Holding BV
 • Raad in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • Lid van de Landelijke Selectiecommissie voor Rechters
 • Lid Raad van Toezicht van Prodemos
 • Lid Raad van Advies European Leadership Platform
 • Coördinator NL2025 (nl2025.nl) – Utrecht
 • Voorzitter curatorium – Amsterdam Business School / EIAP
 • Assessor bij de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD)
 • President Golf Sociëteit De Lage Vuursche
 • Lid raad van toezicht Rijksmuseum Slot Loevestein

mr. G.A. van der Steur (Ard) - Lid

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche
 • Directeur Legaltree

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van toezicht Rijksmuseum Slot Loevestein
 • Lid raad van toezicht Stichting Steinhoff Investor Losses 
 • Docent Universiteit Leiden
 • Ambassadeur PRJCT Amsterdam barokorkest 
 • Bestuurslid Stichting Nederland-Venetië comité
 • Bestuurslid Stichting Holland Debate
 • Eigenaar Antiquariaat Goltzius.nl