Leden Raad van Toezicht

Er zitten 5 mensen in de Raad van Toezicht van Perspectief Herstelbemiddeling. Zij controleren de plannen en begrotingen van de Raad van Bestuur. Ook toetst de Raad van Toezicht of die plannen ook echt worden uitgevoerd binnen het budget.

mr. P.G. (Gijs) de Vries - Voorzitter Raad van Toezicht

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 
 • President commissaris Raad van Commissarissen Arbo Unie 
 • Voorzitter Raad van Toezicht Integraal Kankercentrum/IKNL
 • Voorzitter Raad van Toezicht TNO – Innovation for life
 • Executive Sherpa Coaching (vanaf medio 2021); daarvoor bij NGL International 
 • Docent en coach Ebbinge leergang toezicht nieuwe stijl in de zorg
 • Voorzitter bestuur Nationaal Monument Kamp Amersfoort

dr. C.C. (Cecile) Exterkate - Lid

Hoofdfunctie: 

 • Manager Shell Health International

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Dichterbij
 • Vertrouwenspersoon Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Lid Curatorium Verandermanagement Executive Education, School of Business and Economics Vrije Universiteit Amsterdam

drs. V.G. (Vincent) Moolenaar - Lid

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Deloitte Holding BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen IDNH BV
 • Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Slot Loevestein
 • Lid Raad van Toezicht Stichting ProDemos
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reward Value
 • Raad in de Ondernemingskamer (Gerechtshof Amsterdam)
 • Lid Landelijke Selectiecommissie Rechters
 • Lid Raad van Advies European Leadership Platform’
 • Voorzitter Raad van Advies Instituut van Internal Auditors
 • Voorzitter Raad van Advies Inkubis BV
 • Dagvoorzitter Nyenrode Commissarissen Cyclus Nyenrode
 • Coach NGL International (executive search, executive coaching en board evaluaties)
 • Voorzitter curatorium Universiteit van Amsterdam (ABS / EMIA)
 • Auditor bij de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD)
 • Bestuurslid van de Alumnivereniging New Board Program (Nyenrode)
 • Coördinator NL2025 Utrecht
 • Lid Auditcommissie Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Lid Benoemingsadviescommissie Restitutiecommissie

Ing. W.H. (Wim Henk) Steenpoorte EMIM - Lid

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Vereende
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Intersolve
 • Lid Bestuur Pensioenfonds PostNL, lid commissie Financiën
 • Adviseur Pensioenfonds ABNAMRO, lid commissie Financiën en Pensioenbeleid
 • Voorzitter SIVI Bestuur (Standaardisatie Instituut voor de Financiële Dienstverlening)
 • Voorzitter RvC VVAA

mr. G.A. van der Steur (Ard) - Lid

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche
 • Directeur Legaltree

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen Rijksmuseum Slot Loevestein
 • Docent Universiteit Leiden
 • Ambassadeur PRJCT Amsterdam barokorkest
 • Bestuurslid Stichting Nederland-Venetië comité
 • Bestuurslid Stichting Holland Debate
 • Eigenaar Antiquariaat Goltzius.nl
 • Voorzitter bestuur Stichting Geneesmiddelenbulletin
 • Voorzitter raad van commissarissen Stichting Vakopleiding Particuliere Beveiliging (SVPB)
 • Lid algemeen bestuur VNO-NCW
 • Voorzitter Veneca (Vereniging van Nederlandse cateraars)
 • Lid raad van advies Dienst Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Lid van de raad van advies KNJV