Onze partners

 • Jeugdzorg Nederland logo
  Jeugdzorg Nederland

  Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

 • Leger des Heils
  Leger des Heils Reclassering

  De regering werkt hard aan het terugdringen van recidive. Leger des Heils Reclassering speelt daarin een sleutelrol. Ons doel als reclasseringsorganisatie is helder: de kans op recidive verminderen.

 • Logo Openbaar Ministerie
  Openbaar Ministerie

  Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het OM zorgt ervoor dat aan zowel verdachten als slachtoffers recht wordt gedaan en dat misdaad niet loont.

 • Logo partners voor Jeugd
  Partners voor Jeugd

  Partners voor Jeugd is een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders.

 • Logo Politie Nederland
  Politie

  De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van aanhoudingen.

 • Logo Raad voor de Kinderbescherming
  Raad voor de Kinderbescherming

  Raad voor de Kinderbescherming: omdat een kind dat ernstige schade dreigt op te lopen recht heeft op een onafhankelijk advies.

 • Logo Reclassering Nederland
  Reclassering Nederland

  De reclassering geeft advies over een dader of verdachte aan het OM, de rechtbank of het gevangeniswezen, houdt toezicht en begeleidt bij werkstraffen.

 • Restorative justice Nederland logo
  Restorative Justice Nederland

  De stichting Restorative Justice Nederland (RJN) is het innovatie- opleidings- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Zij richt zich op het strafrecht en op andere gebieden waar herstelgericht werken meerwaarde heeft. RJN onderhoudt daartoe nationaal en internationaal een breed netwerk.

 • Schadefonds geweldsmisdrijven logo
  Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers die ernstige lichamelijke of psychische problemen hebben opgelopen. Met een eenmalige uitkering erkennen wij namens de overheid het onrecht dat hun is aangedaan.