Tips om contact bespreekbaar te maken

Tips om contact bespreekbaar te maken

Hoe maak je als professional contact bespreekbaar met je cliënt?

Lees hieronder waar je op kunt letten.

Bekijk ook het overzicht met alle tips en signalen.

Tip 1 Niet invullen voor een ander

 

Tip 1: Niet invullen voor een ander

“Het gaat nu juist zo lekker met mijn cliënt. Hij heeft bijna weer alles op de rit. Contact met het slachtoffer kan alles weer overhoop halen.”

“Ik ga nu echt niet over de dader beginnen. Ze is al zo angstig, daar zal ze alleen maar nog banger van worden.”Soms komt het voor dat je – met alle goede bedoelingen – voor een cliënt invult dat hun zaak bijvoorbeeld te zwaar of ingrijpend is voor herstelbemiddeling. Of dat het slachtoffer zo boos is dat herstelbemiddeling geen optie is. Of het delict te eenvoudig om herstelbemiddeling te bespreken. Denk daarom altijd aan NIVEA: niet invullen voor een ander. Denk niet voor de cliënt, maar vraag het hem of haar.

 

Tip 2 bewustwording van je eigen houding

Tip 2: Bewustwording van je eigen houding

Als je een drempel ervaart om het te bespreken, stel jezelf dan de volgende vragen.

 • Wat houdt mij precies tegen?
 • Als ik zelf het slachtoffer was, zou ik dan met de dader in gesprek willen?
 • Waarom wil of kan ik er niet over beginnen?
 • Als nu niet het juiste moment is, wanneer is wel het juiste moment?
 • Durf ik er wel over te beginnen?

Blijf niet met je twijfels zitten, maak het ook met elkaar als collega’s bespreekbaar. Of bel Perspectief

Herstelbemiddeling om te sparren!

Tip 3 Laat je client uit zijn rol van slachtoffer of dader stappen

Tip 3: Laat je cliënt uit zijn/haar rol van slachtoffer of dader stappen

Geef aandacht aan de last die een rol van dader of slachtoffer kan hebben. En de mogelijkheid om uit die rol te kunnen komen.

Merk je dat het (emotioneel) leven van iemand bepaald wordt door deze rol? Dan is herstelbemiddeling zeker bespreekbaar.

Het slachtoffer voelt vaak onmacht en woede/verdriet over wat er is gebeurd. Spreken over de mogelijkheid van contact met de andere partij kan dan juist goed werken om uit de rol van slachtoffer te stappen en weer de regie te pakken.

Hetzelfde geldt voor een dader. Schaamte is een gevoel dat heel verlammend kan werken, waardoor een dader lang niet altijd laat zien dat hij worstelt met wat er is gebeurd. Een dader is meer dan zijn of haar delict.

Vragen die je een slachtoffer kunt stellen

Tip 4A: Vragen die je een slachtoffer of nabestaande kunt stellen

 

 • Zou je de gevolgen van wat jou is overkomen aan de dader willen laten weten?
 • Leven er bij jou nog vragen waar alleen de dader antwoord op kan geven? Zo ja, zou je antwoord willen krijgen op deze vragen?
 • Stel je voor dat de dader spijt heeft, zou je dit willen weten?
 • Kan de dader het nog goed met je maken? 

 

 

Vragen die je een dader kunt stellen

Tip 4B: Vragen die je een dader kunt stellen

 

 • Hoe denk je terug aan wat er is gebeurd?
 • Droom of denk je er nog wel eens over?
 • Hoe reageerden je familie en je partner op wat er gebeurd is? 
 • Wat als het jou of iemand die je liefhebt was overkomen: wat zou je dan van de dader willen?
 • Er bestaat de mogelijkheid voor daders om in gesprek te gaan met je slachtoffer. Wat vind je daarvan?
 • Als het slachtoffer met jou in gesprek zou willen, wat zou je hem/haar willen vertellen?

 

tip gebruik een folder

Tip 5: Gebruik een folder (of de adviestool)

 

Je kunt altijd een folder meegeven of mensen wijzen op onze website, en er op een later moment op terugkomen.

De folders kun je online bestellen en op de website staan verschillende ervaringsverhalen en een adviestool (op de homepage). Deze kunnen mensen helpen een afweging te maken.

 

 

 

Ervaringen van professionals