Cecile Exterkate nieuw lid Raad van Toezicht

Cecile Exterkate nieuw lid Raad van Toezicht

04/01/2021

Per 1 januari 2021 is dr. C.C. (Cecile) Exterkate lid van de Raad van Toezicht van de stichtingen Perspectief Herstelbemiddeling en Slachtofferhulp Nederland. De benoemingstermijn van twee zittende leden, prof. dr. P.M.G. (Paul) Emmelkamp en mevrouw Th. M. (Doreen) Boeijen is geëindigd per 31 december jl.

Cecile Exterkate is momenteel manager Health bij Shell. Dit onderdeel van Shell heeft een wereldwijde functie en is er op gericht aan de Shell-activiteiten en hun medewerkers ondersteuning, medisch advies en diensten te verlenen op het gebied van gezondheid.

Daarvoor was zij lid van de Raad van Bestuur van Pro Persona en de Pompe Stichting.

Zij is opgeleid als klinisch psycholoog/psychotherapeut en promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit op het proefschrift: Predictoren van succes in de behandeling van cliënten met een primaire eetstoornis in deeltijdbehandeling (promotoren: prof. dr. C. de Jong en prof. dr. C. van der Staak). De laatste tien jaar is zij zich meer gaan toeleggen op management en bestuurlijke functies binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast publiceerde ze diverse wetenschappelijke artikelen, onder meer op het gebied van eetstoornissen.