Diana Popken

Contact met een tbs-patiënt

14/03/2019

Diana Popken is maatschappelijk werker in FPC de Oostvaarderskliniek. Op de website van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) schrijft zij een blog over haar werk in de tbs-kliniek. Bij een bemiddelingstraject tussen een slachtoffer of nabestaande met een tbs-patiënt begeleidt zij de patiënt.

Bemiddeling

"Een beladen onderwerp waarbij ik als maatschappelijk werker regelmatig ondersteuning biedt gaat over schaamtegevoelens of verdriet die sommige patiënten hebben bij het door hun gepleegde delict. Samen met Perspectief Herstelbemiddeling en Slachtofferhulp Nederland begeleid ik patiënten bijvoorbeeld in bemiddelingstrajecten. In zo’n traject komen slachtoffer en dader met elkaar in contact. Dat kan helpen voor beide partijen in de verwerking of het herstel. Zo ga ik, als zij dat wensen, ook wel eens naar slachtoffers of nabestaanden toe om uitleg te geven over de tbs-behandeling, het werk dat we doen in de kliniek en hoe een verloftraject tot stand komt.

Voor mij, als ‘medewerker van een tbs-kliniek’ ontzettend belangrijk. Zo hoor ik ook hun verhaal en ervaar ik hun gevoelens waardoor ik niet alleen aandacht heb voor de behandeling van de patiënt maar ook voor het leed wat hen is aangedaan. De boodschap vanuit nabestaanden luidt ook vaak: ‘heb oog voor de andere kant! Voor ons zijn het ‘daders’ waar het voor jullie ‘patiënten’ zijn."

Lees de gehele blog: Maatschappelijk werker binnen én buiten de tbs-kliniek

Meer informatie voor professionals: Hoe kan ik verwijzen?