Edward van der Kruijk

Edward van der Kruijk per 1 januari 2022 lid Raad van Bestuur

20/12/2021

Edward van der Kruijk (51) wordt lid van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling. Hij volgt Victor Jammers op, die 1 januari 2020 de functie neerlegde.

De Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling heeft in zijn vergadering op 16 december 2021 besloten drs. E.M. (Edward) van der Kruijk te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. De benoeming kwam tot stand na een selectieprocedure onder begeleiding van Crown Gillmore, waarin 65 kandidaten hun belangstelling voor de functie kenbaar hadden gemaakt. Uit een longlist met zeven kandidaten heeft de door de Raad van Toezicht ingestelde selectiecommissie met vijf kandidaten gesproken. Hieruit kwam Edward van der Kruijk als beste kandidaat naar voren. Na positieve adviezen van de benoemingsadviescommissie en de Vrijwilligersraad en de Ondernemingsraad van Slachtofferhulp Nederland over zijn kandidatuur heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen hem per 1 januari 2022 tot lid van de Raad van Bestuur te benoemen.

Edward is sinds 2018 directeur bedrijfsvoering bij Slachtofferhulp Nederland. Sinds medio 2020 neemt Edward ook de functie directeur dienstverlening waar. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als consultant en als hoofd bedrijfsvoering bij Warchild Holland en bij de politie.