webinar de waarde van herstel

Internationale Week van Herstelrecht: Webinar 24 november de waarde van herstel

17/11/2022

Hoe waardevol is het werken aan herstel tussen slachtoffer en dader? Wat betekent herstel voor het reclasseringsproces van de dader en hoe kun je de stappen die nodig zijn voor herstel, verweven in het advies en het toezicht? En hoe houd je zicht op het perspectief van het slachtoffer?

Op donderdag 24 november, in de Week van Herstel organiseren de drie Reclasseringsorganisaties, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling een webinar voor alle collega’s. Met onder andere ervaringsdeskundige Jordi, (lees zijn verhaal op onze website) en Frans Douw, oud-gevangenisdirecteur en podcastmaker.

Om het gesprek over herstel te faciliteren hebben we drie sprekers uitgenodigd om ons te inspireren met hun verhaal en kennis:

  • Jordi is ex-dader en vertelt als ervaringsdeskundige hoe hij op eigen initiatief een herstelbemiddelingstraject heeft doorlopen.
  • Frans Douw is mede-oprichter van de Stichting Herstel en Terugkeer. Uit zijn eerdere werk als gevangenisdirecteur kent hij als geen ander de waarde van herstel. Sinds eind negentiger jaren is hij actief in internationale kennisuitwisseling op het gebied van Forensische Psychiatrie, gevangeniswezen en mensenrechten.
  • Gert Jan Slump is zelfstandig gevestigd criminoloog en mede oprichter van Stichting Restorative Justice Nederland en mede initiatiefnemer van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland en Rescaled (kleinschalige detentie). Herstelrecht en herstelgericht werken staan in mijn werkzaamheden centraal.

Het webinar wordt gehost door René Poort, beleidsadviseur bij Reclassering Nederland en lid van de landelijke 3RO kenniskring Herstelgericht werken.

Meer en nog beter samenwerken

Het webinar is een van de initiatieven die voortkomt uit de intentieverklaring die de reclassering en de slachtofferorganisaties begin van dit jaar ondertekenden. Het doel is om nog beter te gaan samenwerken en we hopen te bereiken dat nog meer reclasseringswerkers cliënten gaan aanmelden voor een hersteltraject.

Doe mee via WebEx

We organiseren de bijeenkomst online om zoveel mogelijk collega’s van de reclassering, Perspectief Herstelbemiddeling en Slachtofferhulp Nederland de gelegenheid te geven mee te doen.

Datum, tijd, link

We hopen jullie te zien en te spreken op 24 november!

Hartelijke groet,

Landelijke 3RO kenniskring Herstelgericht werken

Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtofferhulp Nederland