Stefan van Dijk, familie- en wijkagent
Stefan van Dijk

Inzet herstelbemiddeling door de politie

12/03/2021

Ook bij de politie is steeds meer aandacht voor de inzet van herstelrecht. Daarom is in het speciale themanummer van het Tijdschrift voor de Politie over herstelrecht, dat deze maand verschijnt, ook een artikel opgenomen over onze dienstverlening. Niet alleen de burger, ook de politie kan baat hebben bij herstelbemiddeling.

Lees hier het volledige artikel in het Tijdschrift voor de Politie.

Voorziet strafrechtelijke vervolging wel in de behoeften van de burger die aangifte of melding komt doen? Is het strafrecht wel de oplossing voor wat er is gebeurd of wil een aangever vooral dat een conflict stopt, aangericht leed wordt hersteld en vragen beantwoord? De politie heeft steeds meer oog voor deze vragen.  De inzet van herstelrechtvoorzieningen kan een goed alternatief of aanvulling zijn op strafrechtelijke vervolging. 

Eigen initiatief

Herstelbemiddeling is één van de herstelrechtvoorzieningen die in Nederland beschikbaar zijn, en bovendien één waar burgers zelf het initiatief toe kunnen nemen. Om dat te kunnen doen, is het wel noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Het liefst al in een vroeg stadium, zodat burgers deze optie op een door hen gewenst moment in overweging kunnen nemen.  

Rol politie

De politie kan juist in deze fase een sleutelrol spelen door betrokkenen te informeren en, waar gewenst, door te verwijzen. Het mes snijdt vervolgens aan twee kanten: niet alleen voelt de burger zich gehoord door deelname aan bemiddeling, ook voelt hij zich geholpen door de politie, die hierin een faciliterende rol heeft gehad.

Geen blaam

"Ik heb een zaak gehad van een overleden jongen. Zijn vader gaf al heel snel aan dat hij in contact wilde komen met de veroorzaker.” Aan het woord is Stefan van Dijk. Als wijk- en familieagent informeert hij burgers regelmatig over het bestaan van herstelbemiddeling. “Die vader wilde de veroorzaker laten weten dat het vreselijk is dat het ongeval is gebeurd, maar hij wilde ook dat de veroorzaker weer verder zou kunnen met zijn leven. En dat zij hem geen blaam treffen.”

Goede begeleiding

De toegevoegde waarde is voor de wijk -  en familieagent helder: “Het is belangrijk om als politieagent een stapje terug te doen en specialistische zorg voorrang te geven op je eigen kunnen. Om die controle los te laten, is niet altijd even makkelijk. Als herstelbemiddeling wordt opgestart, neemt dat veel werk uit handen. Maar nog belangrijker is: je weet ook dat betrokkenen dan de goede begeleiding krijgen."