Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

29/04/2019

In 2018 introduceerde Perspectief een nieuwe slogan: contact met de ander helpt. De slogan geeft in het kort het waarom weer van onze kerntaak: het bemiddelen tussen betrokkenen van ingrijpende gebeurtenissen helpt deelnemers te herstellen. In het jaarverslag leggen we uit hoe we dat doen en zoomen we in op de belangrijkste cijfers.

Om herstelbemiddeling mogelijk te maken is de samenwerking met uiteenlopende professionals heel belangrijk. Zij informeren en verwijzen cliƫnten door naar onze dienstverlening. Naast het bemiddelingswerk investeren we daarom ook in de voorlichting van professionals. In 2018 richtten we ons daarbij onder meer op de politie, Slachtofferhulp Nederland en de gevangenissen.

Grootste stijger

In 2018 bleef de Raad voor de Kinderbescherming onze grootste verwijzer, gevolgd door Slachtofferhulp Nederland. Grootste stijger waren de Penitentiaire Inrichtingen. We ontvingen vanuit de Nederlandse gevangenissen ruim 200 aanmeldingen: 167 via professionals, 35 gedetineerden meldden zichzelf aan.

Verkeerscampagne

Ook nam het aantal aanmeldingen na een verkeersongeval toe. We ontvingen 150 aanmeldingen, een stijging van bijna 20% ten opzichte van het jaar ervoor. In  2018 voerden we in de eerste week van juni online campagne voor meer aandacht voor contact na een ongeval. We maakten twee voorlichtingsfilms met Sharon en Marco en brachten het thema actief onder de aandacht bij familieagenten van de politie.

Videoboodschap

Ook breidden we vorig jaar ons aanbod aan contactvormen uit. Naast een gesprek, briefwisseling, pendelbemiddeling en groepsherstelbijeenkomst, introduceerden we de videoboodschap. Vooralsnog maakt de videoboodschap deel uit van een onderzoek dat we samen met de Universiteit van Twente uitvoeren. Gekeken wordt naar de voor- en nadelen en of er voldoende belangstelling is bij deelnemers om van deze vorm gebruik te maken.

Meer weten over wat we in 2018 hebben gedaan?  Lees ons jaarverslag.