Juist nu contact - Jaarverslag 2020 - Perspectief Herstelbemiddeling

Jaarverslag 2020: Juist nu contact

08/04/2021

“Juist nu contact” is de titel van ons jaarverslag 2020. Want, in een jaar waarin contact tussen mensen door Covid-19 zo onder druk kwam te staan, hebben we als Perspectief Herstelbemiddeling gezien hoe belangrijk het voor deelnemers was om juist nu contact te zoeken. 

Bekijk hier ons interactieve Jaarverslag 2020.

Afgelopen jaar was voor velen een moeilijk jaar. Vanzelfsprekend hebben ook wij impact ondervonden van de corona-crisis. Met de intrede van de eerste lockdown daalde het aantal aanmeldingen aanvankelijk fors en trajecten duurden langer. In de loop van het jaar, toen de regels weer wat versoepelden en mensen meer gewend raakten aan beeldbellen, kregen we weer meer aanmeldingen binnen. Uiteindelijk konden onze bemiddelaars bijna 1200 aanmeldingen oppakken. 

Meer contact

Gelukkig konden bemiddelingstrajecten ook voor het overgrote deel doorgaan. Én vaker dan in voorgaande jaren werden deze afgesloten met daadwerkelijk contact tussen betrokkenen. Bijna één op de drie trajecten leidde tot een vorm van contact tussen deelnemers (30%). Bij zeden- en verkeersgerelateerde zaken ligt dit percentage zelfs hoger: respectievelijk 39 en 49 procent. Het is goed te beseffen dat het overgrote deel van deze trajecten start vanuit één partij. Het is dan nog niet duidelijk of de andere partij op het verzoek zal ingaan.

Bemiddeld contact 2020

Een 'geslaagde bemiddeling'

We zagen ook dat als eenmaal beíde partijen hebben ingestemd met de bemiddeling en besluiten door te gaan met het traject, zij bijna altijd contact hebben met elkaar: in ruim negen op de tien trajecten, maar liefst 93 procent. Toch is het belangrijk te beseffen dat niet alleen trajecten die geleid hebben tot gezamenlijk contact tussen deelnemers tot herstel leiden. Of zoals vaak gezegd wordt: ‘geslaagd  zijn’. De focus van de bemiddelingstrajecten ligt op herstel en niet alleen op contact tussen partijen.

Mensen aan het woord

Herstelbemiddeling is voor, door en met mensen. Vanzelfsprekend laten we in het jaarverslag weer deelnemers aan het woord die vertellen over hoe zij de bemiddeling hebben beleefd. Ook vertellen professionals, die met betrokkenen werken, hoe zij herstelbemiddeling met hun cliënten bespreekbaar maken. Tot slot legt een aantal van onze bemiddelaars uit hoe zij zijn omgegaan met de beperkingen door Covid-19 en welke inzichten dat heeft opgeleverd.

Interactief

Download ons Jaarverslag 2020: Juist nu contact.

Dit jaarverslag is interactief: op diverse plekken kun je digitaal doorlinken naar onze website om meer relevante informatie of ervaringsverhalen van deelnemers te lezen.   

Factsheet

In een overzicht de belangrijkste cijfers van 2020? Bekijk deze op deze factsheet: Juist nu contact.