Jaarverslag Perspectief Herstelbemiddeling 2021

Jaarverslag 2021: Open voor elkaar

09/05/2022

Afgelopen jaar was voor velen een pittig jaar. De coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen duurden langer dan verwacht. Verhoudingen leken verhard en het vertrouwen in de overheid daalde. Juist dan is het belangrijk en soms ook lastig om open te blijven voor elkaar en voor elkaars verhaal.

Wij brengen burgers, die betrokken zijn bij een ingrijpende gebeurtenis, met elkaar in contact. Onze bemiddelaars begeleiden dit contact en geven daarbij de regie aan de betrokkenen zelf. Zodat zij zelf een stap kunnen zetten in hun herstel. We nodigen je van harte uit om in dit jaarverslag te lezen wat we afgelopen jaar hebben gedaan en wat de belangrijkste ontwikkelingen waren.

Lees hier ons online jaarverslag 2021: Open voor elkaar

Verdubbeling zedenzaken

De meeste aanmeldingen hadden net als in voorgaande jaren betrekking op een geweldsdelict. Wel zagen we dat het aandeel in het totaal met 10% terugliep. Daar staat tegenover dat de aangemelde zedenzaken stegen en meer dan verdubbelden: van 10% in 2020 naar 22% in het afgelopen jaar. Deze trend zien we al een paar jaar en is versterkt door de meest recente ontwikkelingen rondom grensoverschrijdend gedrag.  Bij zedenzaken kan het om een verkrachting gaan maar ook om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zijn zaken waarin we betekenisvol konden zijn voor zowel slachtoffers als daders en waarin betrokkenen vaker dan in andere zaken open staan voor contact met elkaar. In maar liefst 43% van de zaken waarin een partij Perspectief Herstelbemiddeling inschakelde lukte dit. Maar ook in de breedte van onze zaken zagen we dat afgelopen jaar, waarin contact niet vanzelfsprekend was, juist vaker dan voorheen een aanmelding daadwerkelijk tot contact leidde.

soort delict in 2021

Misstanden in de sport

In 2021 zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden gestart en bestaande samenwerkingsverbanden hebben we kunnen versterken. Sinds het uitkomen van het onderzoeksrapport van de commissie De Vries in 2017 over misstanden in de sport, wordt vanuit de sportwereld in toenemende mate een beroep gedaan op Perspectief Herstelbemiddeling. In een deel van deze zaken gaat het om een niet strafrechtelijk vervolgbare aanleiding. Met het NOC*NSF zijn we afgelopen jaar een nauwere samenwerking aangegaan om ook zaken op te kunnen pakken die buiten het strafrecht vallen. Lees meer over bemiddeling na misstanden in de sport op onze website.

Ervaringen

Herstelbemiddeling is voor, door en met mensen. Vanzelfsprekend laten we in het jaarverslag weer deelnemers aan het woord die vertellen over hoe zij de bemiddeling hebben beleefd. Ook vertellen professionals, die met betrokkenen werken, hoe zij herstelbemiddeling met hun cliƫnten bespreekbaar maken. Tot slot legt een aantal van onze bemiddelaars uit hoe zij ervaren dat iedere stap in het traject van herstelbemiddeling telt. Ook al spreken dader en slachtoffer elkaar uiteindelijk misschien niet, toch zijn de stappen die gezet zijn van grote invloed.

Download ons Jaarverslag 2021: Open voor elkaar