Jacques Beemsterboer in Een Vandaag

Nabestaande vertelt aan gedetineerden zijn verhaal

11/11/2019

In het tv-programma EenVandaag was gisteravond aandacht voor de cursus Puinruimen in de PI Arnhem. Nabestaande Jacques Beemsterboer verloor zijn dochter door een misdrijf. Tijdens de cursus vertelt hij nu aan gedetineerden over de impact van zo’n daad.

Aan het woord komt ook Evert Kampert, herstelconsulent in PI Arnhem en PI Nieuwegein. Hij organiseert deze herstelgerichte bijeenkomsten. Net als Peter van der Laan, hoogleraar reclassering, denkt hij dat deze bijeenkomsten waarin nabestaanden vertellen over de gevolgen van een delict, grote impact hebben op de gedetineerden.

Bezocht in de gevangenis

Beemsterboer vertelt ook dat hij samen met zijn vrouw, de dader heeft bezocht in de gevangenis. Inmiddels heeft hij de intentie om de moordenaar van zijn dochter, te vergeven. Evert Kampert: “Een van de gedetineerden omhelsde aan het eind van de bijeenkomst Jacques Beemsterboer, en ging daarna naar de bibliotheek om zijn boek op te halen. Fantastisch om te zien.”

Puinruimen

Perspectief verzorgt ook in diverse gevangenissen bijeenkomsten in het kader van Puinruimen. Deze cursus heeft als doel het inzicht van gedetineerden te vergroten in de gevolgen van criminaliteit voor slachtoffers. Ook is een doelstelling dat daders meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen daden. En dat deelnemers meer kennis en inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van het herstellen van de materiële en immateriële schade.

Bekijk het programma terug (vanaf minuut 4).

Bemiddeling na een delict

Bemiddeling na een delict is er voor slachtoffers, nabestaanden, verdachten en daders. Ieder van hen kan de bemiddeling starten. Het kan gaan om zowel lichte als zware delicten. En om delicten die kort geleden plaats vonden maar ook langer geleden.