Boom met witte bloesem met daarop de tekst "Commissie onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg"
Commissie onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

Rapport Commissie Onderzoek Geweld in Jeugdzorg

13/06/2019

Schokkende conclusies in het gisteren verschenen rapport van Commissie De Winter dat onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg. Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg hebben gezeten, heeft daar te maken gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld of is daar getuige van geweest. Een belangrijke aanbeveling van de commissie is het bieden van erkenning aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

Het rapport ‘Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’ beschrijft de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, dat zij tussen 2016 en 2019 uitvoerde. De geïnterviewden meldden vooral psychisch geweld, zoals treiteren, vernederen en isoleren. Dat had voor hen allerlei negatieve gevolgen, zoals relatieproblemen en problemen met het opvoeden van eigen kinderen.

Slachtoffers moeten leven met de consequenties en volgens het rapport is in de jeugdzorg nog steeds geweld een probleem. De commissie De Winter doet daarom een aantal aanbevelingen, zoals meer erkenning van het leed van slachtoffers. ‘Het gaat erom uit te spreken dat de verantwoordelijken voor de pupillen in de jeugdzorg destijds te weinig hebben gedaan om geweld te voorkómen en te doen ophouden. Deze erkenning is noodzakelijk omdat de gevolgen voor deze groep getroffenen voor hun latere leven in veel gevallen negatief zijn geweest.’

Herstelbemiddeling

Antwoorden en erkenning krijgen, kan slachtoffers meer rust geven. Dit kan in een bemiddelingstraject via Perspectief Herstelbemiddeling. Al eerder bemiddelde Perspectief  in zaken die voortkwamen uit de onderzoeken naar (seksueel) misbruik in het verleden van de commissies Samson, Deetman en De Vries. Veel slachtoffers hadden hier baat bij. De gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak zeer ingrijpend. Mensen hebben de pijn jarenlang met zich meegedragen en het heeft hun leven in grote mate en op allerlei vlak beïnvloed. Vaak hebben slachtoffers vragen. Ook kunnen zij vertellen wat de gevolgen waren van het misbruik of geweld. Voor daders/plegers kan de bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens. Door erkenning te bieden en te krijgen, kunnen betrokkenen weer verder.

Misbruik in het verleden

Er kan ook bemiddeld worden wanneer het misbruik lang(er) geleden heeft plaatsgevonden. Wanneer dit het geval is, zal Perspectief nagaan of de pleger benaderd kan worden. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, bijvoorbeeld door overlijden, doen we samen met de branche-organisaties ons best om een vertegenwoordiger te vinden die antwoord op vragen en/of erkenning kan bieden. Naast zaken van (seksueel) misbruik en geweld in het verleden begeleidt de organisatie ook bemiddelingen waarbij het misbruik korter geleden heeft plaatsgehad.

Lees hier verder hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat. Aanmelden voor herstelbemiddeling kan via dit formulier.

Voor meer informatie, bel 030 – 234 0045 of mail: info@perspectiefherstelbemiddeling.nl.