Onze partners

 • achmea
  Achmea

  Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt toe doet. Vanaf onze oprichting in 1811 zijn we er door en voor onze klanten én voor de samenleving.

  We bieden mensen perspectief na een ingrijpende gebeurtenis. Zoals een verkeersongeluk. Contact met de ander helpt daarbij.

 • Logo Centrum Veilige Sport Nederland
  Centrum Veilige Sport Nederland

  NOC*NSF heeft als missie om voor iedereen optimale sportomstandigheden te realiseren. Dat betekent ook dat iedereen zou moeten kunnen sporten in een sociaal veilige omgeving. Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft als belangrijkste doel om die veilige sportomgeving te realiseren. Om dat te bereiken onderneemt het CVSN actie op het gebied van preventie. Daarnaast is het CVSN een meldpunt en sparringpartner bij grensoverschrijdend gedrag in de sport, alles kan en mag besproken worden. Na melding biedt het centrum bovendien begeleiding bij alle vervolgstappen.

 • Centrum Seksueel Geweld logo
  Centrum Seksueel Geweld

  Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die kortgeleden te maken heeft gehad met seksueel geweld. Je kunt veilig en anoniem contact zoeken met ons. Als je wilt, zorgen wij ervoor dat er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners worden ingeschakeld. We staan 24/7 voor jou klaar om jou de hulp te bieden die je nodig hebt.

 • Logo Dienst Justitiele Inrichtingen
  Dienst Justitiële Inrichtingen

  De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

 • eigen kracht centrale logo
  Eigen Kracht Centrale

  De Eigen Kracht Centrale ondersteunt mensen die samen met familie, vrienden en anderen die voor hen belangrijk zijn, een plan willen maken om hun situatie te herstellen of verbeteren. Zodat professionele hulp bij dat plan kan aansluiten en mensen zelf de regie houden, ook in complexe situaties.

 • Exodus logo
  Exodus Nederland

  Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim 200 professionals en 1.500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn dagelijks aan de slag om (ex-)gedetineerden steun en begeleiding te geven bij hun terugkeer naar de samenleving. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. 

 • logo gevangenenzorg nederland
  Gevangenenzorg Nederland

  Gevangenenzorg Nederland heeft een breed hulpaanbod voor (ex-)gevangenen, patiënten binnen de Forensische Zorg en hun familieleden. Jaarlijks ontvangen ruim 1.100 mensen bezoek van een bezoekmaatje. Daarnaast geven zij o.a. de SOS Cursus in gevangenissen. In deze cursus staat het slachtofferbewust maken van  daders centraal en wordt gezocht naar wegen van herstel. Bijvoorbeeld via Perspectief Herstelbemiddeling. 

 • Logo fonds slachtofferhulp
  Fonds Slachtofferhulp

  Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie al meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. De organisatie maakt zich er sterk voor dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap. 

 • Halt logo
  Halt

  Halt-straffen hebben tot doel grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mgelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en maatschappij.