logo gevangenenzorg nederland

Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland heeft een breed hulpaanbod voor (ex-)gevangenen, patiënten binnen de Forensische Zorg en hun familieleden. Jaarlijks ontvangen ruim 1.100 mensen bezoek van een bezoekmaatje. Daarnaast geven zij o.a. de SOS Cursus in gevangenissen. In deze cursus staat het slachtofferbewust maken van  daders centraal en wordt gezocht naar wegen van herstel. Bijvoorbeeld via Perspectief Herstelbemiddeling.