Logo Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming: omdat een kind dat ernstige schade dreigt op te lopen recht heeft op een onafhankelijk advies.