herstelbemiddeling bij Letselschadezaken

'Herstelbemiddeling vaker inzetten bij letselschadezaken'

10/09/2020

De afwikkeling van letselschadezaken duurt vaak veel te lang. Hoewel hiervoor niet één schuldige instantie is aan te wijzen, kunnen de consequenties voor slachtoffers zeer heftig zijn. Daarom moet de procedure drastisch veranderd worden, zo vindt Slachtofferhulp Nederland. Ook moet veel vaker gebruik worden gemaakt van herstelbemiddeling, omdat contact tussen slachtoffer en veroorzaker vaak leidt tot eerder herstel.

Uit onderzoek van Universiteit Utrecht, uitgevoerd in opdracht van De Letselschaderaad,  blijkt dat de afhandeling van complexe letselschades vaak vertraagt, bijvoorbeeld omdat er nog geen medische eindtoestand is. Ook gaat er veel tijd verloren aan het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding en duurt het lang om het verband vast te stellen tussen de gebeurtenis die de schade veroorzaakte en de opgelopen letselschade.

Erkenning en herkenning

“Het onderzoek toont aan wat wij in de praktijk al jaren zien,” aldus Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. “Deze slachtoffers hebben vaak iets vreselijk ingrijpends meegemaakt en zij willen graag door met hun leven. Door het lichamelijk en vaak ook geestelijk letsel dat zij hebben opgelopen, hebben zij recht op schadevergoeding om hun leven weer op de rit te krijgen. Als je jarenlang moet wachten op deze vergoeding, kun je je voorstellen dat dat nogal wat consequenties heeft. Slachtoffers ervaren te laat erkenning en herkenning, waardoor ook hun herstel op de lange baan wordt geschoven.”

Het huidige systeem moet dan ook snel op de schop, volgens Jansen. Om de afwikkeling sneller te laten verlopen, moeten drie maatregelen genomen worden:

  • Herstelbemiddeling moet vaker worden ingezet om het contact tussen betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis (zoals een ongeval) te begeleiden. Ervaring leert dat (vroegtijdig) contact tussen het slachtoffer en de veroorzaker vaak leidt tot eerder herstel en afwikkeling van schadevergoeding vergemakkelijkt;  
  • De enorme achterstand in letselschadezaken moet met spoed worden weggewerkt;
  • Introductie van één centraal schadeafwikkelingsplatform, zodat er centraal en transparant wordt gecommuniceerd over de schadeafwikkeling. Dit is ook de plek waar alle relevante documenten van zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij kunnen worden verzameld en toegankelijk gemaakt. Op die manier behoed je een slachtoffer voor verlies aan overzicht in de wirwar van betrokken partijen en documenten.

Deze maatregelen zorgen niet alleen voor een snellere afwikkelingen, maar geven slachtoffers ook eerder rust en weer de regie over hun eigen leven.

Lees ook: