Slachtoffer turnsport

Perspectief biedt bemiddeling na grensoverschrijdend gedrag in de sport

06/10/2021

Perspectief Herstelbemiddeling is een intensieve samenwerking aangegaan met Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Betrokkenen bij grensoverschrijdend gedrag binnen de sportwereld kunnen zich aanmelden voor herstelbemiddeling.

Dankzij een geïntensiveerde samenwerking tussen Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), Perspectief Herstelbemiddeling, Slachtofferhulp Nederland (SHN) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgen slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de sport straks meer uitgebreide en professionele hulp bij hun herstel.

Het onafhankelijke onderzoek 'Ongelijke Leggers' maakte eind april dit jaar duidelijk dat twee derde van de oud-sporters in de turnsport te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Maar ook sporters die nu nog actief zijn, hebben ermee te maken. De ervaring van Slachtofferhulp Nederland is dat mentale en fysieke druk sterk overeenkomt met geestelijke en fysieke mishandeling.

Perspectief Herstelbemiddeling brengt mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. De aanleiding kan bijvoorbeeld misbruik, intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zijn. Het kan kort geleden zijn gebeurd of verder in het verleden. Een bemiddelingstraject wordt op verzoek van de betrokken partijen opgestart. De bemiddelaars van Perspectief begeleiden de deelnemers in de voorbereiding en in het gezamenlijke contactmoment. Zo kunnen mensen zelf  bijdragen aan hun eigen herstel.

Erkenning krijgen

Een slachtoffer kan vertellen over de gevolgen van wat er is gebeurd. Een pleger kan erkenning geven. Het contact kan helpen om wat er gebeurd is, af te sluiten en verder te kunnen. De afgelopen jaren heeft Perspectief meerdere zaken begeleid na bijvoorbeeld seksueel misbruik in de sportwereld. Liesbeth Erftemeyer, bemiddelaar bij Perspectief: “De betrokkenen die ik heb begeleid in een bemiddelingstraject gaven aan zich eindelijk gehoord te voelen. Slachtoffers vonden het fijn dat er iemand voor hen was. Erkenning krijgen is belangrijk, niet alleen door de pleger zoals een trainer of coach maar soms ook door een bond of sportvereniging.”  

Aanmelden

Aanmelden voor een bemiddelingstraject kan via onze website: Aanmelden | Perspectief Herstelbemiddeling. Bij twijfels of vragen kan altijd telefonisch contact worden gezocht.