Seksueel misbruik in de sport
Bron foto: ANP

Rapport seksueel misbruik sport

12/12/2017

Dinsdag 12 december verscheen het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De onderzoekscommissie concludeert dat seksueel misbruik in de sport vaak voorkomt en het dringend noodzakelijk is dat sportclubs snel veel meer gaan doen aan de vele incidenten en het voorkomen daarvan.

Volgens het rapport heeft twaalf procent van de sporters als kind ten minste een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vier procent heeft te maken gehad met aanranding en verkrachting. De commissie, die onder leiding van Klaas de Vries sinds mei in opdracht van de sportkoepel NOC* NSF onderzoek deed naar de aard en omvang van seksueel misbruik in de sport, doet een aantal aanbevelingen.

Herstelbemiddeling

Het rapport noemt Perspectief Herstelbemiddeling als mogelijkheid voor slachtoffers en plegers om op zorgvuldige wijze met elkaar in contact te komen. Naar aanleiding van alle aandacht rond seksueel misbruik in de sport heeft Perspectief inmiddels meerdere zaken begeleid. Eerder al bemiddelde de organisatie in zaken die voortkwamen uit de onderzoeken naar seksueel misbruik in het verleden van de commissies Samson en Deetman. Veel slachtoffers hadden hier baat bij. De gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak zeer ingrijpend. Mensen hebben de pijn jarenlang met zich meegedragen en het heeft hun leven in grote mate en op allerlei vlak beïnvloed. Vaak hebben slachtoffers vragen. Ook kunnen zij vertellen wat de gevolgen waren van het misbruik. Voor daders/plegers kan de bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens. Door erkenning te bieden en te krijgen, kunnen betrokkenen weer verder.

Een bemiddelaar die een flink aantal  Deetman-zaken begeleidde:

“De meeste slachtoffers in deze zaken hebben nooit hun verhaal kunnen vertellen of werden niet geloofd. Ook was er angst voor repercussie. Veel slachtoffers hadden het gevoel gevangen te zitten, wat als heel belastend werd ervaren. Dat er nu iemand naar ze luisterde en oprecht haar of zijn medeleven toonde, was heel belangrijk. De erkenning van het misbruik, waar mogelijk, en van de pijn die hun leven op allerlei manieren negatief hadden beïnvloed, deed veel slachtoffers goed. Dat was een absolute meerwaarde van de bemiddeling.”Naast zaken van seksueel misbruik in het verleden begeleidt de organisatie ook bemiddelingen waarbij het misbruik korter geleden heeft plaatsgehad. Lees hier verder hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat.