bemiddeling online

Waar vinden gesprekken plaats (nu tijdens Corona)?

09/02/2021

Een veelgestelde vraag tijdens onze – online – voorlichtingen is: Hoe vinden de (bemiddelings)gesprekken plaats, rekening houdend met Covid-19 en de geldende maatregelen? Een logische vraag. Want hoewel ook veel bemiddelingen plaatsvinden door middel van een briefwisseling of pendel, heeft een persoonlijk gesprek waarbij je elkaar in de ogen kunt aankijken, vaak wel de voorkeur. 

Intake- en voorbereidende gesprekken

  • Bij de intake en voorbereiding kijken we met de betrokkenen of het noodzakelijk is om elkaar te zien of dat het gesprek via beeldbellen/telefonisch kan plaatsvinden. Dat hangt er van af of we veilig bij iemand thuis kunnen afspreken (in de zomer spraken we weleens in de tuin af bijvoorbeeld).
  • Als dat niet kan en face-to-face echt wenselijk is, dan wijken wij uit naar een locatie. Dat kan zijn in de gevangenis (met scherm), of op een kantoor van Slachtofferhulp Nederland, of een politiebureau, een flexwerkplek of een in kerk of wijk/buurtcentrum.  

Bemiddelingsgesprekken

  • Bij bemiddelingsgesprekken zijn vaak meerdere deelnemers (beide partijen + hun steunfiguren + bemiddelaar) aanwezig en is het soms zoeken waar het bemiddelingsgesprek kan plaatsvinden. Beeldbelgesprekken zijn hiervoor geen goede optie, alleen als het echt niet anders kan.
  • Als beide partijen hebben aangegeven in gesprek te gaan wordt er gekeken of dat qua gezondheid verantwoord is. Soms durft 1 van de partijen het niet aan ondanks dat er wel behoefte is aan een gesprek. Wat we dan soms doen is bijvoorbeeld eerst een briefwisseling en als het volgens de maatregelen en het gevoel van partijen weer kan, alsnog een gesprek.
  • In het begin van de Corona-tijd moesten bemiddelingsgesprekken daardoor soms uitgesteld worden en de afgelopen periode met de strengere lockdown ook. Na de lockdown onderzoeken we weer waar het wel kan, dus daar waar je de regels goed in acht kunt nemen (bijv. in een grote zaal op ons landelijk kantoor in Utrecht of in een kerk/wijkcentrum).

Kortom we kijken altijd wat er wel mogelijk is en op een verantwoorde manier. In een wereld zonder Covid spreken bemiddelaars trouwens het liefste face-to-face af.

Lees meer over onze werkwijze.