Anne-Marie Vos zedenrechercheur

Anne-Marie Vos, zedenrechercheur

17-11-2022

“De afgelopen jaren ben ik als specialist zeden bij de politie Rotterdam bezig om te kijken naar alternatieve afhandelingen in zedenzaken. Soms is het strafrecht namelijk niet de oplossing voor zaken die bij ons gemeld worden en is men meer gebaat bij een andere (alternatieve) aanpak."

"Zo kwam ik een aantal jaren geleden op de site van Perspectief Herstelbemiddeling terecht. Ik werd enthousiast over hetgeen ik daar las en ben naar een van de belevingsdagen van Perspectief Herstelbemiddeling gegaan. Ik was meteen onder de indruk hoe professioneel en zorgvuldig men daar met herstelbemiddeling bezig was. Ik begreep dat er toen nog niet veel zedenzaken bij Perspectief Herstelbemiddeling werden aangemeld, maar ik zag mogelijkheden voor zedenzaken waarbij herstelbemiddeling een goed alternatief zou kunnen zijn."

"De afgelopen jaren ben ik landelijk bezig geweest om aandacht te vragen voor hetgeen Perspectief Herstelbemiddeling voor zedenzaken kan betekenen. Er kwamen voorlichtingsdagen bij de zedenafdelingen en inmiddels wordt er ook steeds vaker de mogelijkheid van herstelbemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling voorgelegd bij onze slachtoffers en is er gebruik van gemaakt."

Verwachtingen slachtoffers

"Wij als politie moeten goed kijken naar de verwachtingen en behoeften van de slachtoffers die zich bij ons melden en dat vraagt om maatwerk. Voor de een gaat dat via het strafrecht, voor een ander via hulpverlening en weer een ander misschien wel via herstelbemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling. Het is belangrijk dat slachtoffers hun leven weer op kunnen pakken op een manier die voor hun werkt. Het is mooi dat we daarom een palet aan mogelijkheden kunnen aanbieden."

Lees meer over herstelbemiddeling na seksueel misbruik