Anne-Marie Vos zedenrechercheur

Anne-Marie Vos, zedenrechercheur

17-11-2022

“De afgelopen jaren ben ik als specialist zeden bij de politie Rotterdam bezig om te kijken naar alternatieve afhandelingen in zedenzaken. Soms is het strafrecht namelijk niet de oplossing voor zaken die bij ons gemeld worden en is men meer gebaat bij een andere (alternatieve) aanpak."

"Zo kwam ik een aantal jaren geleden op de site van Perspectief Herstelbemiddeling terecht. Ik werd enthousiast over hetgeen ik daar las en ben naar een van de belevingsdagen van Perspectief Herstelbemiddeling gegaan. Ik was meteen onder de indruk hoe professioneel en zorgvuldig men daar met herstelbemiddeling bezig was. Ik begreep dat er toen nog niet veel zedenzaken bij Perspectief Herstelbemiddeling werden aangemeld, maar ik zag mogelijkheden voor zedenzaken waarbij herstelbemiddeling een goed alternatief zou kunnen zijn."

"De afgelopen jaren ben ik landelijk bezig geweest om aandacht te vragen voor hetgeen Perspectief Herstelbemiddeling voor zedenzaken kan betekenen. Er kwamen voorlichtingsdagen bij de zedenafdelingen en inmiddels wordt er ook steeds vaker de mogelijkheid van herstelbemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling voorgelegd bij onze slachtoffers en is er gebruik van gemaakt."

Verwachtingen slachtoffers

"Wij als politie moeten goed kijken naar de verwachtingen en behoeften van de slachtoffers die zich bij ons melden en dat vraagt om maatwerk. Voor de een gaat dat via het strafrecht, voor een ander via hulpverlening en weer een ander misschien wel via herstelbemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling. Het is belangrijk dat slachtoffers hun leven weer op kunnen pakken op een manier die voor hun werkt. Het is mooi dat we daarom een palet aan mogelijkheden kunnen aanbieden."

Lees meer over herstelbemiddeling na seksueel misbruik

 • Sarah slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag
  "Als kind kon ik niet voor mezelf opkomen, nu wel"

  Sarah* (25) kreeg op de middelbare school een periode bijna wekelijks bijles. Ze beseft nu dat het grensoverschrijdende gedrag van de man, een vriend van de familie, niet oké is. “Ik wil hem laten weten wat het met mij gedaan heeft, en nog steeds doet.” Via Perspectief Herstelbemiddeling probeerde ze met hem het gesprek aan te gaan.

 • Feline is slachtoffer van seksueel geweld
  Feline: “Ik gun mezelf weer voluit te leven”

  Feline (31) werd op haar zestiende slachtoffer van seksueel geweld. Na jaren therapie wil ze de dader laten weten welke impact de gebeurtenis op haar leven had.  “ik heb de dader in de ogen durven aankijken en heb hem een brief voorgelezen met wat de impact is geweest sindsdien. Wat een ontlading.”

 • Ilonka
  Ilonka: “Ik kon mijn verhaal doen, nu had ik de regie.”

  Twaalf jaar nadat atlete Ilonka door haar trainer verkracht werd, ontmoette zij hem weer. Een bemiddelaar van Perspectief begeleidde de ontmoeting. "Nu waren de rollen omgedraaid. Ik had de regie en dat is goed geweest voor mij.”