De Bonjo december-editie 2020

Bemiddeling op maat op elk moment

02/12/2020

Perspectief-bemiddelaar Désirée Dijk vertelt aan De Bonjo, krant voor gedetineerden, over herstelbemiddeling. Het interview sluit aan op de speciale infographic over herstelbemiddeling, die onlangs in de Nederlandse gevangenissen werd verspreid.

Désirée Dijk: "Hoe herstelbemiddeling er uitziet is volkomen afhankelijk van de individuele omstandigheden en de wensen van de deelnemers. Wie wil er wat en hoe dat dan te bereiken, daar gaat het om. Waar sommige gesprekken redelijk snel tot stand komen, kan in andere gevallen het soms wel een jaar of langer duren, voordat er daadwerkelijk een ontmoeting of gesprek plaatsvindt tussen betrokkenen. Het kan immers gaan om persoonlijke en traumatische gebeurtenissen, zoals incest, misbruik of mishandeling."

Lees hier het volledige artikel.

Aanmeldingen vanuit detentie

Per jaar ontvangt Perspectief  tussen de 150 en 175 aanmeldingen vanuit de Nederlandse gevangenissen. Sommige gedetineerden melden zichzelf aan, meestal gebeurt dit met behulp van een re-integratiemedewerker, casemanager, geestelijk verzorger of herstelconsulent.