Infographic Herstelbemiddeling voor gedetineerden

Herstelbemiddeling voor gedetineerden

08/10/2020

Speciaal voor gedetineerden ontwikkelden we, samen met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een infographic waarin we stap-voor-stap uitleggen hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat. De infographic is ook een hulpmiddel voor de professionals in de gevangenissen om met gedetineerden in gesprek te gaan over herstel richting het slachtoffer.  

Bekijk of download de infographic

Het ligt misschien niet meteen voor de hand: een gedetineerde die in contact wil komen met het slachtoffer. Of andersom. Toch kunnen betrokkenen bij een delict, of dat nu slachtoffers, nabestaanden of daders zijn, deze behoefte hebben. Het helpt dan om te weten dat dat onder begeleiding van één van onze professionele bemiddelaars mogelijk is. En dat een bemiddelingstraject uit meerdere fasen bestaat, waarin het contact zorgvuldig wordt voorbereid.

Waarom wil iemand herstelbemiddeling?

Op jaarbasis melden ongeveer tussen de 150 en 200 gedetineerden zich aan voor bemiddeling. Ze zitten in hun maag met wat ze hebben gedaan en willen bijvoorbeeld spijt betuigen. Vragen van slachtoffers beantwoorden of hun kant van het verhaal vertellen. Een bemiddelaar van Perspectief gaat met de gedetineerde in gesprek over waarom hij of zij contact wil en faciliteert dit. Soms ontmoeten dader en slachtoffer elkaar in de gevangenis, of organiseren we de ontmoeting tijdens verlof of na vrijlating. Contact tussen betrokkenen kan ook via een brief of pendel verlopen.

Samenwerking

De infographic kwam tot stand in nauwe samenwerking met professionals én gedetineerden in de gevangenis. Zij gaven waardevolle feedback op de vorm en inhoud, zoals woordgebruik en de illustraties. De infographic maakt ook deel uit van diverse trainingen, waaronder de cursus Puinruimen voor gedetineerden. Perspectief verzorgt hierin bijeenkomsten over onder meer schuld, schaamte, slachtoffers en herstel.

Meer informatie

Meer weten of geïnteresseerd in een (online) voorlichting over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op!

Of lees de ervaringsverhalen:  van slachtoffers die in de gevangenis in gesprek gingen met de dader. Zoals Els, die sprak met de moordenaar van haar broer. Of Melissa, die de dader ontmoette van de overval op een supermarkt, waar zij bij betrokken was.

Of het verhaal van Frans en Bert. Frans heeft Bert mishandeld en nu hij vrijkomt, is hij beducht voor een toevallige ontmoeting. Door herstelbemiddeling ontmoeten de mannen elkaar in de gevangenis.