voorkant jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022: Herstel door verbinding

03/04/2023

Afgelopen jaar stegen na de beperkende coronamaatregelen de aanmeldingen voor herstelbemiddeling weer. De groep mensen die zelf aanmeldt voor contact met de ander, is groeiende. Ook justitiële instellingen, Slachtofferhulp Nederland en de politie verwijzen steeds vaker naar onze dienstverlening. Lees in ons jaarverslag alles over ons bemiddelingswerk, onze samenwerkingen en projecten van afgelopen jaar.

Het thema van ons jaarverslag is herstel door verbinding. Verbinding faciliteren en mensen begeleiden die iets ingrijpends hebben meegemaakt is onze kerntaak. De verbinding met onze samenwerkingspartners is meer dan ooit van belang. Waar de samenleving lijkt te verharden en polariseren, moeten we laten zien dat het anders kan. Vragen stellen, antwoorden geven, elkaar in de ogen kijken, leidt tot erkenning, meer begrip, minder woede en minder angst bij mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Stijging aanmelding na zedenmisdrijven

Gedurende het jaar 2022 zagen we een positief stijgende lijn in het aantal aanmeldingen. 1253 aanmeldingen zijn bij een bemiddelaar in behandeling genomen. De aanleiding is in 40% van deze aanmeldingen een geweldsdelict. Daarop volgt het aandeel zeden gerelateerde zaken, die steeg van 22% in 2021 naar maar liefst 32% afgelopen jaar. Een verklaring hiervoor kan de toename in publieke (media)aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik zijn. Ook zijn we intensiever samen gaan werken met de (zeden)politie, wat de stijging van deze zaken kan verklaren.

Lees verder in ons jaarverslag:

  • hoe we onze kwaliteit van het bemiddelingswerk waarborgen;
  • hoe de aanmelding bij Perspectief Sarah hielp in herstel na seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • hoe medewerker Ilse van Slachtofferhulp Nederland bijna standaard herstelbemiddeling voorstelt in gesprekken met slachtoffers;
  • hoe speciale spreekuren gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel helpen om laagdrempelig met herstelbemiddeling kennis te maken;
  • en hoe nieuwe bemiddelaars het bemiddelingswerk ervaren.

Klik hier om het hele jaarverslag in te zien.

Een factsheet geeft de belangrijkste cijfers in een blik weer.