Nieuws

 • Bemiddelaar Manon van Dooren
  In gesprek met elkaar tijdens Corona

  De bemiddelingen konden het afgelopen jaar voor het overgrote deel doorgaan en waar mogelijk, afgesloten worden met contact tussen betrokkenen. Hoe deden bemiddelaars hun werk afgelopen Coronajaar? Drie bemiddelaars aan het woord.

 • Juist nu contact - Jaarverslag 2020 - Perspectief Herstelbemiddeling
  Jaarverslag 2020: Juist nu contact

  “Juist nu contact” is de titel van ons jaarverslag 2020. Want, in een jaar waarin contact tussen mensen door Covid-19 zo onder druk kwam te staan, hebben we als Perspectief Herstelbemiddeling gezien hoe belangrijk het voor deelnemers was om juist nu contact te zoeken.

 • Stefan van Dijk, familie- en wijkagent
  Inzet herstelbemiddeling door de politie

  De politie heeft steeds meer oog voor de inzet van herstelrecht. Het Tijdschrift voor de Politie besteedt in een speciaal themanummer over herstelrecht ook aandacht aan onze dienstverlening. Niet alleen de burger, ook de politie kan baat hebben bij herstelbemiddeling.

 • Mick en Jan Smits
  "Ik ontmoette de jongen die mijn man had aangereden"

  Mick Smits Hattink verloor haar man Jan Smits aan de gevolgen van een fietsongeluk. In De Volkskrant vertelt ze hoe ze, een jaar na de dood van haar man, via Perspectief Herstelbemiddeling de jongen ontmoette die hem had aangereden.

 • Gerard en Martijn schudden elkaar de hand
  Voorbeeld voor anderen

  In de nieuwste editie van de Bianchi Herstelrecht Courant het verhaal van twee bemiddelingstrajecten begeleid door een bemiddelaar van Perspectief: de bemiddeling van Martijn en Gerard, en de trajecten met Arthur die met drie slachtoffers contact had.

 • voorlichting herstelbemiddeling
  Online voorlichting herstelbemiddeling 4 februari

  Herstelbemiddeling is contact tussen betrokkenen na een delict, verkeersongeval of ander incident. Wil je weten hoe zo’n bemiddeling in zijn werk gaat? Geef je dan op voor de online voorlichting op 4 februari as.

 • Cecile Exterkate nieuw lid Raad van Toezicht
  Cecile Exterkate nieuw lid Raad van Toezicht

  Per 1 januari 2021 wordt dr. C.C. (Cecile) Exterkate lid van de Raad van Toezicht van de stichtingen Perspectief Herstelbemiddeling en Slachtofferhulp Nederland. De benoemingstermijn van twee zittende leden, prof. dr. P.M.G. (Paul) Emmelkamp en mevrouw Th. M. (Doreen) Boeijen eindigt dan.

   

 • De Bonjo december-editie 2020
  Bemiddeling op maat op elk moment

  In de krant voor gedetineerden, van Stichting Bonjo, vertelt bemiddelaar Désirée over herstelbemiddeling. "Hoe een bemiddeling er uitziet, is volkomen afhankelijk van de individuele omstandigheden en de wensen van de deelnemers."